nadji restoran
SvetRestorana.rs

Opšti uslovi korišćenja

Portal „SvetRestorana.rs“ (u daljem delu teksta Portal) je vlasništvo Agencije za izradu softvera i veb stranica WebPortal Kragujevac. U toku korišćenja ovog Portala, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi pozitivni pravni propisi. Portal zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.


Upotreba i zaštita podataka
Portal se trudi da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja Portala, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Portal čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka korisnika, tako da će oni biti upotrebljeni samo u svrhu spajanja korisnika i posetilaca. Ipak, Portal ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Portala, doći do tih informacija.
Korišćenjem Portala saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.


Sadržaj
Kod predavanja sadržaja na Portal, korisnik dodeljuje pravo Portalu da odašilje informacije koje se odnose na predmet sadržaja. Strogo je zabranjeno predavanje sadržaja na Portal na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Portala. Portal ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, menja ili obriše sve sadržaje koji ne ispunjavaju navedene kriterijume, a naročito u sledećim slučajevima:

 • kada podaci u sadržaju nisu tačni;
 • kada su fotografije/video materijal neispravne (lošeg kvaliteta; naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, nedoličan tekst/sadržaj i sl.);
 • kada je sadržaj suprotan odredbama autorska prava i/ili drugih prava intelektualne svojine;
 • kada sadržaj može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava nekog drugog;
 • kada sadržaj predstavlja diskriminišuće podatke (slike, tekstove, video materijal...) ili po važećim pravnim propisima nedopuštene i zabranjene materijale;
 • kada je sadržaj u bilo kojem smislu uvredljiv prema Portalu ili korisnicima istog.

 

Članstvo i plaćanje

Članstvo na portalu je besplatno. Svako ko unese validne podatke (u skladu sa Opštim uslovima korišćenja) može postati član Portala.

 • Besplatno članstvo podrazumeva da svaki član ima mogućnost da na Portalu predstavi svoj ugostiteljski objekat (logo, fotografije, video materijal, tekst o ugostiteljskom objektu, kontakt podatke, meni karte, radno vreme objekta uz mogućnost rezervacije, pozicioniranje na Google mapi na osnovu unete adrese objekta, linkove ka stranicama društvenih mreža i sajtu ugostiteljskog objekta, komentare i ocene posetilaca, izbor kriterijuma po kojima će ugostiteljski objekat biti prepoznat u pretrazi na Portalu).
 • Dodatne opcije predstavljanja i pozicioniranja ugostiteljskog objekta na Portalu se plaćaju (marketing). Dodatne opcije predstavljanja podrazumevaju: predstavljanje člana tima, dogaćaja i novosti o objektu; predstavljanje više od pet objekata od strane jednog člana Portala. Dodatne opcije pozicioniranja su: naslovna strana (objekat će biti prikazan na naslovnoj strani po principu rotacije), prvi u pretrazi (prvi u rezultatima pretrage među restoranima sa istim kriterijumima), uokviren oglas (istaknut restoran okvirom u boji na stranici sa ostalim restoranima). O cenama i dodatnim opcijam više na stranici “Marketing”.
 

Zaštita autorskih prava
Podaci na Portalu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na Portal uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju Portalu. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja Portala, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.
Sadržaj, tj. baza podataka Portala je vlasništvo Pr Agencije za izadu softvera i veb stranica WEBPORTAL Kragujevac. Posetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i postavljaju oglase su svesni da oni automatski postaju vlasništvo Portala.
Portal nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Portal ne snosi nikakvu odgovornost i/ili izuzimaju se iz učestvovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na Portalu.


Korisnik je saglasan:
da ne koristi Portal u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a, niti odašiljati uvredljive, skrivene ili kodirane poruke
da sve informacije, uključujući fotografije i video materijale, nakon transfera podataka na Portal postaju vlasništvo istog
da osobe koje održavaju Portal kao i vlasnici nisu odgovorni za štetu koja može nastati zbog grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka
Korisnici Portala su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihovu odgovornost te prihvataju kako Portal nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.
 
Isključenje iz upotrebe
Portal zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge Portala iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korišćenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava korisnika i/ili posetilaca, odnosno kojeg Portal smatra odgovarajućim.
Portal zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica Portala isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi Portal, a naročito u smislu:
kopiranja sadržaja objavljenog na Portalu i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
lobiranje korisnika Portala na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. Portal, uz isključenje takvog korisnika, može zahtevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Sadržaji novih korisnika pre objavljivanja na sajtu prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti omogućeno da automatski postavljaju sadržaj. Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi da se postavljenim sadržajem krši neko pravilo oglašavanja, Portal zadržava pravo da sadržaj ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje sadržaja pre postavljanja na sajtu ili trajno zabrani pristup nalogu.
 

Garancija
Portal ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i istinitost sadržaja, kao ni kvalitet i sigurnost ponude korisnika;
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku;
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Portala celo vreme.

 

Odgovornost

Portal se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korišćenja Portala
 • korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta Portala
 • informacija na Portalu
 • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na Portalu
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova
 • Portal ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa Portalom, niti podržavanje takvih sajtova od strane Portala.
 • Portal može da sadrži linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Portala na taj način.
 • Portal može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.
 • Portal nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

 
Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Kragujevcu.
Korišćenjem Portala korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korišćenja Portala i da ih u celosti prihvata.
 
U Kragujevcu, 01. novembar 2016.